رفع جای جوش

لیزرهای واسکولار (عروقی) یا نور شدید پالسی (IPL):

این دستگاه‌ها در مرحله بسیار حساسی از بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمانی که لکه‌هایی قرمز رنگ بر روی پوست بیمار پدید می‌آید و این احتمال می‌رود که به زخم آکنه تبدیل شوند.اماازآنجاکه آکنه یاجوش هاى جدیدبازهم ایجادخواهدشد،استفاده ازاین روش،محدودبه مواردخاص است.


کاربردهای هایفوتراپی چیست؟

تحریک کلاژن سازی با استفاده از RF

در این روش از درمان جای جوش و آکنه، ستون‌های ریز ماهیچه‌های پوست را حرارت می‌دهند تا فرآیند ساخت کلاژن‌های جدید تحریک شود، بی آن که سطح پوست آسیب ببیند. پس از هر جلسه درمان تا چند روز خارش و قرمزی خفیفی را در پوست خود تجربه خواهید کرد. این روش می‌بایست در عرض چند ماه و حداقل ٣ مرتبه تکرار شود.

بازسازی سطح پوست با لیزر CO2

یک روش به مراتب تهاجمی‌تر که می تواند تأثیر چشمگیری بر روی بافت پوست داشته باشد. اشعه لیزر ستون های ریز ماهیچه های پوست را تبخیر می کند.

یک هفته زمان می‌برد تا پوست التیام یابد که البته با پوست پوسته شدن قابل توجه پوست، توأم خواهد بود. در طی این مدت می‌بایست از فعالیت‌های کاری و اجتماعی به دور مانید. این روش باید یک یا دو بار انجام شود. نتایج حاصل بی‌نظیر و حیرت‌انگیز خواهد بود اما ۶ ماه زمان لازم است تا تغییرات حاصل ملموس و قابل مشاهده باشد، چرا که عمل کلاژن‌سازی و رشد کلاژن‌های جدید چندین ماه پس از انجام این روش درمانی ادامه خواهد داشت.

افزودن دیدگاه